Voordat een liner wordt geinstalleerd wordt van te voren eerst gekeken of het kanaal wel geschikt is om de liner in te plaatsen. Dit word gedaan aan de hand van een camerainspectie, zodat er goed kan worden gekeken in wat voor staat het kanaal is en of er veel oneffenheden zijn. Ook kijken we of de liner juist geplaatst kan worden en welke hulpmiddelen er gebruikt moeten worden.